Gezond groeien als scaleup CEO

In hoeverre heeft de startup fase jouw gedrag als scaleup CEO beïnvloed, dat het je groei als scaleup CEO tegenhoudt?

In dit artikel bespreken we waarom dit vaak het geval is, en helpen we je om door te groeien naar een ‘volwassen’ scaleup CEO.

Gezond groeien met een ‘volwassen’ CEO

Het wel of niet succesvol doorgroeien van startup naar scaleup (en verder), is voor een groot deel afhankelijk van de ‘groeivolwassenheid’ van de founder(s) / ondernemer(s) zelf. Wat we hiermee bedoelen, is dat een ondernemer zijn mindset en gedrag verder ontwikkelt naar de behoeften van de volgende organisatiefase. Oftewel: wat qua mindset en gedrag nodig was in de startup fase, ontgroeit hij. Wat nodig is in de rollercoasterfase (10-25 fte), puberfase (25-50 fte), of scaleup fase (50-150 fte) ontwikkelt hij.

Een voorbeeld. Groei je voorbij de startup fase, dan zal je als ondernemer niet meer blind elke kans najagen, minder emotioneel leiding geven, en meer verantwoordelijkheden delegeren. Daarentegen zul je meer gedrag vertonen die bij een ScaleUp CEO past: focus houden, met structuur werken, loslaten.

Groei jij als ondernemer op de juiste manier, dan volgt de gehele organisatiecultuur richting deze volwassenheid. En heb je een sterke basis voor gezonde groei.

Helaas gaat dit niet altijd even makkelijk. Waarom? Omdat de ondernemer zichzelf getraind heeft in de startup mindset. En het is lastig om hieruit te komen.

De bottleneck: de startup mindset.

Hoe kom je hier uit?
We delen hier een metafoor die op het eerste gezicht weinig met business te maken heeft: liefdesrelaties. Iedereen herkent namelijk het volgende: wanneer je uit relatie 1 komt en je start snel daarna relatie 2, dan merk je dat je nog ‘oude’ gedragingen van relatie 1 meeneemt naar relatie 2. Zo kun je jezelf hebben aangeleerd om te snel in discussie te gaan. Of misschien wel discussie te vermijden. Wat het gedrag ook is – dit neem je mee naar je volgende relatie, of je het wil of niet. En dit is prima, wanneer dit gedrag positief en werkbaar is! Maar het is niet prima wanneer dit gedrag negatief en belemmerend werkt.

Iedere nieuwe situatie vraagt een herevaluatie van je denk- en gedragspatronen. Hier delen we dus weer de bekende quote: ‘What got you here won’t get you there.’

Vertaal dit naar jouw situatie als scaleup ondernemer.

Wanneer je als ondernemer een langere periode in de startup fase leiding hebt gegeven, dan heb jij je brein getraind in succesvol gedrag die nodig was in de starup fase.

Denk aan het volgende:

  • Ad-hoc werken en goed omgaan met chaos.
  • Elke kans proberen te pakken.
  • Overal ja tegen zeggen.

Maar ook:

  • Zoveel mogelijk zelf doen, en/of:
  • Zoveel mogelijk controleren (micro management).

En ook:

  • Zuinig zijn met investeringen.
  • Alles ‘op gevoel’ doen.

Groei jij naar een volgende fase, waarbij je een managementlaag toevoegt, dan zijn een aantal zaken waarin jij je brein hebt getraind niet meer werkbaar voor gezonde groei.

We zien het regelmatig in onze praktijk. De ondernemer is een fantastische problem solver en daarmee brengt hij zijn bedrijf van een idee naar startup en daarna naar scaleup. De ondernemer is trots en is van een generalist (‘manusje van alles’) gegroeid naar één of twee rollen waarin hij vanuit vrijheid waarde toevoegt. Maar vaak is de ondernemer wel qua bedrijf gegroeid, maar niet qua mindset. Als dat de reden is, wat doet zo’n ondernemer dan? Hij creëert nieuwe problemen, vooral door het initiëren van een nieuw bedrijf naast het bestaande bedrijf. Want problem solving en quick starting kan hij goed. Maar stel je voor dat hij zijn mindset ook heeft kunnen laten groeien? Dat hij een uitdaging vindt in de nieuwe uitdagingen van een scaleup en zich daarop verder te ontwikkelen?

Hoe voorkom je dit?

Of: hoe pak je dit aan?
Stap 1 is om het belemmerende ‘startup gedrag’ in te zien. Bespreek het met je management team: welk gedrag van jou zit het team momenteel in de weg? Welk gedrag was productief in de vorige organisatiefase, maar houdt momenteel groei tegen? Dit klinkt als een kwetsbare opdracht, maar bedenk je goed dat jouw team niet gek is. Zij zien al maanden / jaren welk aangeleerd startup gedrag van jou niet meer werkbaar is voor de huidige fase. Gebruik hun inzichten!

Tip: bespreek een rangorde van belangrijkheid. Welk gedrag leer je als eerste aan/af?

Stap 2 is, uiteraard, verandering. Wij adviseren om hier de minimaal werkbare variant te zoeken. Net zoals je met een nieuw product een ‘minimal viable product’ start, doe je dit ook met jouw nieuwe manier van leiding geven aan jouw scaleup (team). Deze minimaal werkbare variant zoek je dan op twee niveaus:

  1. Afleren van oud gedrag en oud denken. In lijn met de huidige groeifase.
  2. Aanleren van nieuw gedrag en nieuw denken. In lijn met de huidige groeifase.

Tot slot: zoek de juiste scaleup rolmodellen
Ga je hiermee aan de slag, dan is het verstandig om scaleup ondernemers te spreken die door jouw groeifase zijn gegroeid. Wat hebben zij moeten leren als CEO? Welk gedrag hebben zij moeten af- en aanleren? Hoe ging dit, waar liepen ze tegenaan? Hierbij is het verstandig om scaleup ondernemers te zoeken die dit niet alleen succesvol hebben uitgevoerd, maar ook waarbij het niet té lang geleden is gedaan. Een ondernemer die jouw fase 10 jaar geleden heeft doorgelopen, zal je misschien kunnen adviseren. Maar het is anders dan iemand die dit afgelopen jaar heeft doorlopen.

ScaleUp Company