BHAG – Zo formuleer je een scherp 10-jaren-doel

De BHAG is het 10 jaren doel dat je formuleert voor de organisatie, oftewel een langere termijn doel dat inspireert en de organisatie extreem veel richting geeft. De BHAG betekenis is: Big Hairy Audacious Goal. De term is geïntroduceerd door Jim Collins, die de term voor het eerst gebruikte in zijn boek Built to last. Hij ontdekte na uitgebreid onderzoek dat ondernemingen die zo’n doel hadden geformuleerd veel beter presteerden dan organisaties die dat niet hadden. De term zie je tegenwoordig in veel methodieken voorkomen zo ook de Scaling Up methodiek. Het is een belangrijk onderdeel van het One Page Strategic Plan. Na het lezen van deze blog weet je waarom je een BHAG nodig hebt, hoe je deze formuleert en hoe je deze laat leven in de organisatie.

Inhoudsopgave

  1. Waarom heb je een BHAG nodig?
  2. Het BHAG model uitgelegd
  3. Hoe formuleer je een BHAG?
  4. BHAG voorbeelden
  5. BHAG laten leven in de organisatie
  6. Valkuilen voor een goede BHAG
  7. Hulp nodig bij het formuleren van de BHAG?

1. Waarom heb je een BHAG nodig?

De belangrijkste strategische beslissing

Scaling Up oprichter Verne Harnish noemt het formuleren van een Big Hairy Audacious Goal een van de meest belangrijke strategische beslissingen voor de organisatie. Het is de droom die je voor ogen hebt en waar je naartoe wilt werken. Een BHAG moet ver weg liggen in de tijd. Maak je de tijdspanne korter, dan gaan mensen praktisch denken en komen ze snel op de inhoud. Dan is het geen grote droom meer maar een kleiner doel. Je moet nog niet precies weten hoe je bij dit grotere doel moet komen.

Backwards planning maken

In de Scaling Up methode wordt de Big Hairy Audacious Goal ook gebruikt voor backwards planning. Dat wil zeggen dat je met het grote doel voor ogen begint en dat terug rekent naar 5 jaar doelen, 1 jaar doelen en kwartaal doelen. Als je dat verder doorvertaald geeft het richting wat je deze maand, week en dag wilt bereiken.

Leidraad voor het maken van keuzes

De BHAG is de droom of het doel waar je met z’n allen aan werkt. In groeibedrijven zijn er op dagelijkse basis veel keuzes te maken en zijn er ook veel nieuwe ideeën van medewerkers. Al deze keuzes en ideeën kun je tegen de BHAG aan houden. Stel jezelf de vraag: Helpt deze keuze ons aan het behalen van het lange termijndoel? Daag jezelf en iedereen binnen de organisatie uit om keuzes te checken en daardoor focus te behouden op het lange termijn doel.

Mensen inspireren en binden

Werken aan een droom/passie geeft energie. Je wilt medewerkers met energie hun functie laten uitvoeren. Daarnaast zoeken mensen steeds meer naar een betekenis. Het is een middel bij uitstek om mensen te betrekken, te binden en te behouden. Hoe gaaf is het als je samen werkt aan het behalen van een droom. 

Bekijk hieronder de video van Verne Harnish over de Big Hairy Audacious Goals

2. Het BHAG model

Een goede BHAG voldoet aan drie belangrijke voorwaarden:

  1. De why van de organisatie komt er in terug;
  2. Het past bij de kerncompetenties van de organisatie;
  3. Het voldoet aan de profit per/x (economische drijfveer).

In onderstaande afbeelding zie je waar de Big Hairy Audacious Goal voor de organisatie vandaan komt. In het midden van de drie voorwaarden die zijn gesteld. Klopt het niet bij een van de drie voorwaarden dan heb je geen goede BHAG. Als het bijvoorbeeld niet bij de WHY past dan is het niet inspirerend. Past het niet bij de profit per/x dan heeft het geen bestaansrecht. Past het niet bij de kerncompetenties, dan past het niet bij de onderscheidende kracht van de organisatie en kun je het niet waarmaken.

Kort samengevat zet de BHAG aan tot groots denken en doen over een lange periode van tijd. Het is super motiverend en inspirerend voor alle stakeholders. Daarnaast zal een BHAG eenvoudig te onthouden moeten zijn en meetbaar, zodat je weet of je op koers ligt. Wij noemen het de vuurpijl van je strategie. 

BHAG model voorbeeld:

BHAG

3. Hoe formuleer je een BHAG?

Het proces voor het formuleren van een scherpe BHAG begint bij het opstellen van de WHY, de kerncompetenties en de profit per/x. Als je deze eenmaal hebt geformuleerd ga je aan de slag met de brainstormsessie. Dat doe je met leden van het leiderschapsteam. Het is een creatieve sessie waarin de ondernemer meestal de inspirator is. 

Zorg ervoor dat tijdens de sessie de WHY, kerncompetenties en de profit per/x zichtbaar zijn. Op die manier zorg je er ook voor dat de brainstormsessie niet alle kanten op schiet. Bereid de meeting voor door van te voren al voorbeelden te zoeken van andere bedrijven. Kies uit alle ideeën die je hebt opgeschreven de Big Hairy Audacious Goal die het meeste de drie assen raakt uit het model.

4. BHAG voorbeelden

Hieronder zijn vier type BHAG’s beschreven met daarbij voorbeelden ter inspiratie.

Doel (kwantitatief of kwalitatief) 

Een van de meest voorkomende BHAG’s is een groter doel formuleren.

Subway: 100.000 vestigingen wereldwijd in 2025.
Tover: 1 miljoen geluksmomenten in 2030.
Dyflexis: Eind 2028 kan een kind van 12 de planning en uren registratie van onze meest complexe klant uitvoeren.

Competitief

Daag de organisatie uit om beter te zijn dan de concurrent. Vechten om de nummer 1 positie in marktaandeel of in omzet.

Nike: We will crush Adidas

Rolmodel

Als organisatie kun je een voorbeeld hebben van wat je wilt zijn of worden. Dat kan een ander bedrijf zijn (kan uit een andere branche zijn) waar je tegenop kijkt en je zou willen dat je bedrijf zo zou zijn.

Stanford: The Harvard of the west.

Transformationeel

Deze wordt vaak gebruikt bij gevestigde merken. De werelt veranderd en je moet met de tijd meegaan. Het zou kunnen dat het bedrijf een grote transformatie nodig heeft. Daar gebruik je de transformationele BHAG voor.

Sony: De kijk van mensen op Japanse producten veranderen.

5. BHAG laten leven in de organisatie

Als je met het leiderschapsteam de Big Hairy Audacious Goal hebt geformuleerd is dat een mooie eerste stap die je hebt gezet. De tweede stap is de doorvertaling naar de organisatie. Als je de Scaling Up methode hanteert dan plaats je de BHAG op het OPSP. Vervolgens blijf je de BHAG communiceren naar de medewerkers. Dat kan via presentaties die je geeft, maar je kunt de tekst op een plek in het kantoor hangen. Neem de BHAG mee bij elke jaar- en kwartaalmeetings en zorg ervoor dat dit grote doel centraal staat bij alle plannen die je maakt. Dit grote doel zal bij iedere medewerker top-of-mind moeten zijn. Meestal kun je de BHAG terugrekenen naar KPI’s op dagniveau. Dat is een belangrijke indicator om in te zien of je op de goed weg bent. Als laatste is het belangrijk om te onthouden dat het uitvoeren van de grote ambitie vandaag start!

6. Valkuilen voor een goede BHAG

De BHAG:

… is niet bekend bij de medewerkers. Leeft niet in de organisatie.

… is niet inspirerend. Je krijgt er geen energie van.

… is te dichtbij gepland in de tijd, waardoor het te praktisch is geworden en geen droom of ambitie.

7. Hulp nodig bij het formuleren van de BHAG?

Wij zijn ScaleUp Company, dé groeipartner voor scale-ups. Wij helpen met het implementeren van de Scaling Up methode, waar de Big Hairy Audacious Goal een onderdeel in is.  Al meer dan 2500 bedrijven hebben wij geholpen om gezond te groeien. Ben je nieuwsgierig naar hoe we jou kunnen helpen?
>>Neem dan contact op met een van onze consultants<<

ScaleUp Company