One Page Strategic Plan: Jouw businessplan op 1 A4

One Page Strategic Plan (OPSP). Een overzicht van de strategie en executie van jouw organisatie. Het is makkelijk om heel veel te doen en als bedrijf steeds nieuwe initiatieven te ontplooien. Veel moeilijker is het om kort, bondig en duidelijk je strategie op papier te zetten. Strategie is daarmee in essentie een hele grote NOT to do list. 

Elk bedrijf heeft een strategisch plan nodig om zijn doelen te bereiken en duurzaam te groeien. Het maken van een plan kan echter een ontmoedigende taak zijn, vooral wanneer je meerdere belanghebbenden met concurrerende belangen hebt. Het Scaling Up One Page Strategic Plan biedt een uitgebreide en gestroomlijnde benadering van strategische planning. Het is geen boekwerk dat in een stoffige la belandt, maar de belangrijkste bedrijfsbeslissingen samengevat op één pagina. Lekker compact.

Het plan omvat alle aspecten van je bedrijf en helpt je te concentreren op wat het belangrijkst is. In deze blogpost bespreken we de belangrijkste onderdelen van het Scaling Up One Page Strategisch Plan, hoe je een zo’n maakt, wat de voordelen zijn en hoe je het strategisch plan in de praktijk brengt.

<< One Page Strategic Plan template downloaden>>

Geen zin om te lezen? Luister dan naar onze podcast over het OPSP:

Inhoudsopgave

 1. Onderdelen van het One Page Strategic Plan
 2. Hoe maak je een One Page Strategic Plan
 3. Belangrijkste voordelen
 4. Implementeren One Page Strategic Plan
 5. Zelf aan de slag

1. Onderdelen van het One Page Strategic Plan

Het One Page Strategic Plan bestaat uit een strategie en een executiekant. Uit welke onderdelen bestaat de strategiekant van het One Page Strategic Plan?

1.1 Strategiekant van het One Page Strategic Plan

Core Values

De kernwaarden bepalen de cultuur van je organisatie. Ze vertegenwoordigen waar je voor staat en geven richting aan beslissingen en acties. Ze vormen het fundament van je bedrijf en de overtuigingen die iedereen in de organisatie zou moeten delen. Het Scaling Up One Page Strategisch Plan helpt je om kernwaarden te definiëren en ervoor te zorgen dat ze afgestemd zijn op je bedrijfsdoelstellingen.

Core Purpose

De Core Purpose is de reden waarom je bedrijf bestaat en waarom jij en de rest van het team zoveel tijd in je bedrijf steken. Het gaat niet alleen om geld verdienen, maar om een verschil te maken in de maatschappij of zelfs de wereld. Je purpose moet iedereen in je organisatie inspireren en motiveren. Het is een krachtig statement dat je raison d’être, de bijdrage van je bedrijf aan de maatschappij, definieert. Het Scaling Up One Page Strategic Plan helpt je je kerndoel te definiëren en af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen.

Core Competences

De kerncompetenties van je bedrijf zijn de unieke vaardigheden en capaciteiten die je onderscheiden van je concurrenten. Het zijn de dingen die je uitzonderlijk goed doet en die voor anderen moeilijk te kopiëren zijn. Je kerncompetenties zijn essentieel voor je succes, en het Scaling Up One Page Strategisch Plan helpt je deze te identificeren en te gebruiken om je bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

BHAG

De BHAG (Big Hairy Audacious Goal) is een langetermijndoel dat richting geeft en de organisatie inspireert en motiveert. Het is een doel dat uitdagend, maar haalbaar is, en dat je bedrijf kan transformeren. Het formuleren van een BHAG dwingt je groots te denken. Dat is vaak moeilijk. Wat we veel zien in bedrijven, is dat ze bij het formuleren van een BHAG onbewust het heden extrapoleren naar de toekomst. Na 5 tot 7 jaar merk je dan dat je veel minder ver bent dan dat je eigenlijk had willen zijn. Daag jezelf uit. Denk niet “hoe kunnen we 30% groeien”, maar “hoe kunnen we x30 gaan”? Dat zijn hele andere vertrekpunten.

Een goede BHAG is je anker. De stip aan de horizon. Vanuit de BHAG reken je vervolgens systematisch terug naar succesfactoren (wat moeten we in ieder geval doen om de BHAG te halen) de middellange termijn (wat moeten we de komende 3 jaar en dit jaar bereiken)) en korte termijn (wat moeten we dit kwartaal doen).

De BHAG is afgestemd zijn op de Core Purpose en Core Competences en het moet een bron van inspiratie zijn voor iedereen in je organisatie. Het Scaling Up One Page Strategic Plan helpt je de BHAG te definiëren en op te splitsen in uitvoerbare stappen.

Profit/X

Winst per X is de economische motor van je bedrijf. Het getal dat helpt te focussen op wat het belangrijkst is in je bedrijf. X kan een product, een klantsegment of een geografische locatie zijn. Door de winst per X te meten, kun je de onderdelen van je bedrijf identificeren die het meest winstgevend zijn en je activiteiten en middelen daarop richten. Het Scaling Up One Page Strategic Plan helpt je de ‘Winst per X’ te bepalen en af te stemmen op je bedrijfsdoelstellingen.

Sandbox

De zandbak is het gebied waar je je middelen en inspanningen op richt. Het is het gebied waar u de grootste groeikansen en het grootste concurrentievoordeel heeft. Wat verkoop je waar. De kunst van het weglaten is bij alle elementen van het One Page Strategic Plan belangrijk: bij de zandbak helemaal. 

Scaleup ondernemers hebben onderbewust het geloof dat alles dat ze aanraken verandert in goud. Dus, zoveel mogelijk aanraken dan maar! Het resultaat is dat je resources te verdeeld zijn, je niet genoeg tijd hebt voor je opportunities en je veel opstart en niks afmaakt. De truc is om extreme focus aan te brengen. Vind je niche en domineer deze.

Door je te concentreren op je zandbak bereik je je bedrijfsdoelstellingen sneller en efficiënter. Het Scaling Up One Page Strategic Plan helpt u je zandbak te definiëren en ervoor te zorgen dat deze is afgestemd op je bedrijfsdoelstellingen.

Core Customers

Je kernklanten zijn de klanten die de meeste waarde leveren aan je bedrijf. Het zijn de klanten die het meest winstgevend zijn, het meest loyaal en het meest geneigd om je bij anderen aan te bevelen. Let op: dit zijn natuurlijke personen. Een inkoper is een hele andere persoon dan een CEO of CMO, met andere doelen en taken. Wees specifiek en ook hier: focus. Het kan heel goed zijn dat jouw bedrijf een handjevol hele specifieke kernklanten heeft. Een FMCG producent bijvoorbeeld kan de inkopers van bol.com en Amazon als kernklant hebben. Een levensmiddelenbedrijf dat exclusieve producten produceert voor koks kan de 10-beste chefs van Nederland als kernklant hebben. Wees specifiek en maak scherpe keuzes.

Door je te richten op de kernklanten kunt je de omzet verhogen en je bedrijf duurzaam laten groeien. Het Scaling Up One Page Strategic Plan helpt je kernklanten te identificeren en strategieën te ontwikkelen om ze te behouden en te laten groeien.

Brand Promises

Je brand promises oftewel de merkbeloften zijn de dingen die je belooft te leveren aan je klanten. Het zijn de verwachtingen die je schept en de ervaringen die je biedt. Aan een goeie merkbelofte hangen consequenties: kom je je belofte niet na, moet dat pijn doen. Je merkbeloften moeten worden afgestemd op je kerndoel en kernwaarden, en ze moeten de basis vormen van je klantrelaties. Het Scaling Up One Page Strategic Plan helpt je merkbeloften te definiëren en ervoor te zorgen dat ze afgestemd zijn op je bedrijfsdoelstellingen.

1.2 Executiekant van het One Page Strategic Plan

Als de voorkant van het One Page Strategic Plan is ingevuld en daarmee de strategie helder en beknopt is geformuleerd, kun je met de executiekant aan de slag. Wat moet je doen om je strategie in de praktijk te brengen?  

Succespijlers

In essentie is de executiekant een oefening in opknippen. Vanuit de BHAG formuleer je succespijlers. Dat zijn de 5 grote dingen waarin je moet uitblinken. Dit kan bijvoorbeeld zijn “Internationale uitbreiding”, “Best in class klantenservice” of “Talent aantrekken en behouden”. De succespijlers hoef je nu nog niet te hebben in je bedrijf. Je moet ze wel ontwikkelen en over 5 tot 10 jaar moet je ze absoluut hebben.

Jaarprioriteiten 

Vanuit de succespijlers destilleer je vervolgens de prioriteiten voor de komende drie jaar. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn “Openen kantoren in Duitsland en België”, “Elke vraag of klacht binnen 24 uur opgelost” en “Recruitment afdeling volledig operationeel”. Deze oefening herhaal je vervolgens in het formuleren van je prioriteiten voor komend jaar. Dus bijvoorbeeld: “Eerste 10 projecten in Duitsland en België”, “Implementeren Salesforce en Service Cloud” en “Aannemen recruitment directeur en 5 recruiters”.

Kwartaalprioriteiten

De laatste knip is die van jaarprioriteiten naar kwartaalprioriteiten. In de Scale Up methodiek heten die “Rocks”. Dit zijn scherp geformuleerde ‘grote blokken’ die het behalen van je doelstellingen operationaliseren. De rocks voor een kwartaal in ons voorbeeld zouden bijvoorbeeld kunnen zijn “Business Developers Duitsland en België aangenomen”, “Salesforce Integrator gecontracteerd en project afgetrapt” en “Directeur Recruitment aangenomen”. 

2. Hoe maak je een One Page Strategic Plan?

Wat cruciaal is bij het opstellen en uitvoeren van je One Page Strategic Plan, is de bewuste aandacht die je geeft om AAN je bedrijf te werken in plaats van IN je bedrijf. Als vanzelf wordt als je tijd opgeslokt door werk voor klanten, het werken in je bedrijf. Werken en bouwen aan je bedrijf wordt naar morgen geschoven en komt er daardoor dus eigenlijk nooit van. 

Het OPSP maak je met je MT. We merken dat keuzes maken tijdens dit proces vaak moelijk is. En doe jezelf een plezier en haal er een facilitator bij. Een enorme valkuil is dus om te denken “dat doe ik er wel even bij”. In onze ervaring is hulp van een facilitator bij het maken van je One Page Strategic Plan onontbeerlijk. We geloven heel erg in zelf doen, maar dit is een van de weinige fundamentele elementen die zonder facilitator gewoon niet goed uit de verf komen. In elk MT heb je namelijk altijd in ieder geval één slimmerik die in een doelstelling 14 dingen kan proppen. Wat dan een plan op een pagina had moeten worden, wordt een wirwar aan doelstellingen en prioriteiten. Dat haal je er alleen uit als er een facilitator bij is die je door de juiste vragen te stellen dwingt keuzes te maken.

Als het OPSP eenmaal staat, communiceer deze dan. Beter teveel, dan te weinig. Maak onderdelen zichtbaar binnen je bedrijf (plak bijvoorbeeld de BHAG en Purpose groot op de muur, beleg ieder kwartaal een bedrijfsbrede meeting om de rocks te presenteren, rijk elke maand een prijs uit voor het beste core value gedrag, etc.). Maak vervolgens het OPSP onderdeel van de onboarding van je bedrijf, zodat nieuwe medewerkers weten wat ze kunnen verwachten van de cultuur, ambities en plannen van je bedrijf.

3. Belangrijkste voordelen van het One Page Strategisch Plan

Er zijn verschillende voordelen van een Scaling Up One Page Strategisch Plan:

 1. Duidelijkheid en focus: Het One Page Strategisch Plan biedt een duidelijk en beknopt overzicht van je bedrijfsstrategie. Het helpt je te focussen op wat het belangrijkst is en afleidingen te vermijden die vooruitgang in de weg staat..
 2. Afstemming van doelen en doelstellingen: Het One Page Strategic Plan stemt je zakelijke doelen en doelstellingen af op de kernwaarden, doel en competenties. Deze afstemming zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie werkt aan dezelfde doelen en doelstellingen.
 3. Verbeterde besluitvorming: Het One Page Strategic Plan biedt een kader voor het nemen van strategische beslissingen. Het helpt kansen en risico’s te evalueren op basis van de doelstellingen van je bedrijf.
 4. Communicatie en samenwerking: Het One Page Strategic Plan is een krachtig communicatiemiddel dat helpt de bedrijfsstrategie te delen met je team, partners en belanghebbenden. Het bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat iedereen aan dezelfde doelen werkt.
 5. Verantwoording: Het One Page Strategic Plan stelt duidelijke verwachtingen voor iedereen in de organisatie. Het helpt voortgang te bewaken, resultaten te volgen en mensen verantwoordelijk te houden voor hun prestaties.
 6. Duurzame groei: Het One Page Strategic Plan helpt je te concentreren op de onderdelen van het bedrijf die het meeste groeipotentieel hebben. Het zorgt ervoor dat de resources aan de juiste gebieden worden toegewezen en dat je geen tijd en geld verspilt aan initiatieven die geen duurzame groei opleveren.

Kortom, het Scaling Up One Page Strategisch Plan is een krachtig hulpmiddel dat duidelijkheid, afstemming en focus geeft aan je bedrijfsstrategie. Het helpt je betere beslissingen te nemen, effectief te communiceren en duurzame groei te realiseren.

4. Implementeren One Page Strategic Plan

Het succesvol implementeren van het One Page Strategic plan bestaat uit een aantal stappen:

 1. Communiceer het plan: Begin met het communiceren van het One Page Strategic Plan aan je team, partners en belanghebbenden. Zorg ervoor dat iedereen het plan, de doelen en hun rol in het bereiken ervan begrijpt. Dit zal helpen om ieders inspanningen op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat iedereen naar dezelfde doelstellingen toewerkt.
 2. Ontwikkel KPI’s: Ontwikkel Key Performance Indicators (KPI’s) die zijn afgestemd op je doelstellingen. Deze KPI’s moeten specifiek en meetbaar zijn en regelmatig worden bijgehouden om de vooruitgang naar je doelstellingen te controleren.
 3. Wijs verantwoordelijkheden toe: Wijs verantwoordelijkheden toe aan individuen of teams die verantwoordelijk zijn voor het bereiken van specifieke doelstellingen. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht en wie verantwoordelijk is voor specifieke resultaten.
 4. Voer regelmatig evaluaties uit: Voer regelmatig beoordelingen uit om de voortgang van je doelstellingen te evalueren. Deze beoordelingen moeten gestructureerd en op gegevens gebaseerd zijn en alle belanghebbenden moeten erbij betrokken zijn. Gebruik deze feedback om je plan waar nodig aan te passen.
 5. Ontwikkel een uitvoeringsplan: Ontwikkel een uitvoeringsplan dat de specifieke acties beschrijft die nodig zijn om je doelstellingen te bereiken. Dit plan moet gedetailleerd en specifiek zijn en gekoppeld aan je KPI’s.
 6. Gebruik de juiste hulpmiddelen: Gebruik de juiste hulpmiddelen om je uitvoeringsplan te ondersteunen. Deze hulpmiddelen kunnen bestaan uit projectmanagementsoftware, financiële modelleringshulpmiddelen of communicatiehulpmiddelen.
 7. Creëer een cultuur van verantwoordelijkheid: Creëer een cultuur van verantwoordelijkheid waarin iedereen in je organisatie verantwoordelijkheid neemt voor zijn werk en zich inzet om je doelstellingen te bereiken. Deze cultuur moet worden gestimuleerd door leiders die verantwoording afleggen en door het creëren van prikkels en beloningen voor het bereiken van doelstellingen.

De implementatie van het Scaling Up One Page Strategisch Plan is een langetermijnproces dat discipline, betrokkenheid en een focus op uitvoering vereist. Het kan tijd kosten om je doelen te bereiken, maar met een gedisciplineerde aanpak creëer je duurzame groei voor je organisatie. 

<< One Page Strategic Plan template downloaden>>

5. Zelf aan de slag

Hopelijk hebben we je in dit blog genoeg handvatten gegeven om zelf aan de slag te gaan met het OPSP van je bedrijf. We weten ook dat het fijn kan zijn om een frisse blik van buitenaf in te schakelen om je te helpen bij de ontdekkingstocht. Zeker bij het opstellen van je One Page Strategic Plan. Scale Up Company biedt verschillende workshops en trajecten die jou en je organisatie kunnen helpen bij het nemen van je volgende groeistap.

ScaleUp Company